Jste zde: paramo.cz > CS/  O nás/  Životní prostředí/  Dotační tituly Evropské unie/  Rekonstrukce skladovacích nádrží PS 0404 - PARAMO, HS Kolín
Velikost textu:  A AA
Rekonstrukce skladovacích nádrží PS 0404 - PARAMO, HS Kolín

 

REKONSTRUKCE SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ VČ. REALIZACE HAVARIJNÍ JÍMKY PROVOZNÍHO SOUBORU PS 0404 PARAMO, a.s., HS KOLÍN

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj/Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí

Rekonstrukcí skladovacích nádrží a realizací havarijní jímky provozního souboru PS 0404 PARAMO, a.s., HS Kolín dojde ke skladování na kvalitativně zcela nové úrovni.  V nadzemních nádržích bude skladování surovin a finálních produktů odpovídat nejlepším dostupným technikám (BAT). Součástí investice je instalace havarijní jímky, realizace napojení Tk 011, 012 do systému skladování finálních olejů a přeložky stávajících potrubí. Dále dojde k doplnění protipožárního nátěru, k uzemnění nádrží a osvětlení zařízení.

V rámci 22. výzvy jsou podporovány následující aktivity:

  1. Omezování průmyslového znečištění - tj. rekonstrukce technologie pro omezení průmyslového znečištění – aplikace BAT.
  2. Snižování environmentálních rizik – tj. rekonstrukce stávajícího zařízení s cílem snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií.

Rekonstrukce skladovacích nádrží a realizace havarijní jímky je projekt podporovaný v rámci první z uvedených aktivit, proto se PARAMO, a.s., rozhodlo o dotaci požádat.

Odborný posudek, zpracovaný z hlediska zákona o integrované prevenci, doporučil rekonstrukci nádrže realizovat s finanční podporou z FS/ERDF. Stanovisko MŽP, které posuzovalo žádost z ekologického, ekonomického a technického hlediska, bylo také kladné.

Rozhodnutí o dotaci, spolufinancování 40% uznatelných nákladů, bylo ministrem životního prostředí podepsáno 22.4.2011. Práce na realizaci investiční akce s respektováním všech náležitostí pro čerpání dotací z OPŽP, budou zahájeny po rozhodnutí představenstva společnosti.

Rozhodnutí o dotaci
Foto nádrží před rekonstrukcí

      Řídící orgán                                                         Zprostředkující subjekt

          

 
 

Značky Skupiny UNIPETROL