Jste zde: paramo.cz > CS/  Právní ujednání
Velikost textu:  A AA
Právní ujednání
​Veškerá práva k celému obsahu internetové služby Paramo, a.s. jsou vyhrazena. Uživateli je dovoleno stahovat a tisknout celé stránky nebo části internetové služby Paramo, a.s., pokud tím nebudou porušena autorská práva nebo práva k zapsané ochranné známce Paramo, a.s. Žádná část služby nesmí být vcelku nebo zčásti kopírována, přenášena elektronicky či jinak, upravována, provázána ani použita bez předchozího písemného souhlasu Paramo, a.s.

Paramo, a.s. , pravidelně aktualizuje informace obsažené ve službě, nicméně Paramo, a.s., nenese žádnou odpovědnost za přesnost, aktuálnost a úplnost informací prezentovaných na stránkách služby. Současně si Paramo, a.s., vyhrazuje právo bez předchozího upozornění upravit službu nebo její část. Rizika plynoucí z použití a uplatnění informací prezentovaných ve službě nesou sami uživatelé. Paramo, a.s., nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z použití služby Paramo, a.s.
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL