Jste zde: paramo.cz > CS/  O nás/  Životní prostředí
Velikost textu:  A AA
Životní prostředí

Společnost Paramo při svých výrobních aktivitách preferuje odstranění nebo významné omezení zdrojů potencionálních rizik pro životní prostředí. Ve vztahu k oblasti životního prostředí společnost uplatňuje následující politiku:

  • dodržování zákonů a předpisů na ochranu životního prostředí a trvalé zlepšování vlivu společnosti na životní prostředí v rámci vlastních ekonomických možností považovat za minimální standard;

  • při zavádění nových výrobních postupů volit technologie v souladu se zásadami tzv. nejlepších dostupných technik (BAT);

  • vytvářet podmínky pro odstranění starých ekologických zátěží;

  • hledat cesty pro trvalé snižování spotřeby energií, surovin a vzniku odpadů;

  • trvale prověřovat, hodnotit a řídit vlivy podniku na životní prostředí a přijímat potřebná technická a organizační opatření k jejich minimalizaci;

  • dokumentovat vlivy společnosti na životní prostředí a informace poskytovat jak zaměstnancům, tak zainteresovaným stranám;

  • soustavným vzděláváním a motivováním vést zaměstnance k tomu, aby zásady ochrany životního prostředí přijali za vlastní.
​​
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL