Jste zde: paramo.cz > CS/  Média/  Tiskové zprávy/  Vklad do obnovy, ekologie a bezpečnosti
Velikost textu:  A AA
Vklad do obnovy, ekologie a bezpečnosti

26-02-2013  

Společnost v loňském roce vynaložila na investiční projekty přibližně 25 milionů korun.

Pardubice, 26. 2. 2013 - Na výměnu řídicího systému na mísírně olejů v Kolíně šlo 6,95 milionů korun. Dalších 12 milionů korun směřovalo tamtéž na rekonstrukci skladovacích nádrží, čímž se omezilo případné riziko průmyslového znečištění. Projekt spolufinancovala Evropská unie z prostředků Operačního programu Životního prostředí. Paramo získalo dotaci ve výši 39 % uznatelných nákladů.

Rekonstrukcí prošel také systém hydraulické ochrany podzemních vod v pardubickém hospodářském středisku. Vlastní investiční akce zahrnovala demontáže původních konstrukcí, regeneraci a kompletní výměnu technologie šesti sanačních vrtů včetně potrubí a elektroinstalací. Celkově zrekonstruovaná hydraulická bariéra (vrty a drény) zabrání šíření kontaminace horninovým prostředím do okolí areálu společnosti. Firma dále za 5 milionů Kč obnovila v Pardubicích nádrž na skladování selektivního rafinátu.

Díky investicím Paramo snížilo i své provozní náklady. Záměnou parního čerpadla za elektrické s frekvenčním měničem na oddělení rozpustidlové parafínky se společnosti podařilo snížit energetickou náročnost kolínského provozu.

K dalším významným investičním akcím patřila loni plynofikace incinerátoru v provozu asfaltů v pardubickém hospodářském středisku. Náhrada těžkého topného oleje zemním plynem vede k dalšímu snížení celkového imisního zatížení regionu (oxid siřičitý, oxidy dusíku, tuhé znečišťující látky). K zásadnímu snížení, o více než 90 procent oproti stanoveným emisním stropům, emisí oxidu siřičitého a tuhých znečišťujících látek pak ve firmě dochází přednostním využíváním zemního plynu v kotelně.


PARAMO, a.s., je producentem asfaltářských výrobků a mazacích a procesních olejů, včetně výrobků navazujících a pomocných. Historie společnosti sahá do roku 1889. V současnosti je Paramo součástí Unipetrolu, přední české skupiny podnikající v oblasti zpracování ropy a petrochemické výroby. a patří i do rodiny nadnárodního uskupení PKN Orlen. Paramo je stoprocentním vlastníkem společnosti s ručením omezeným Mogul Slovakia, která se zabývá nákupem a prodejem olejů a maziv. Společnost zaměstnává 600 lidí.

Kontakt:
Jana Iovlevová
PARAMO, a. s.
Mobil: 736 507 439
E-mail: iovlevova@paramo.cz​

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL