Jste zde: paramo.cz > CS/  Média/  Tiskové zprávy/  Studenti na stáži v Paramu
Velikost textu:  A AA
Studenti na stáži v Paramu

10-05-2012  

Posluchači Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice absolvovali odbornou stáž v pardubické rafinerii.

Pardubice, 10. 5. 2012 - Deset studentů posledního ročníku Katedry silničního stavitelství spolu s pedagogickým doprovodem získalo v Paramu poznatky o výrobě a užití stavebních a silničních asfaltů a asfaltových výrobků. „Program stáže zahrnoval také problematiku nové chemické legislativy (REACH, CLP) a požadavky na sestavení i obsah bezpečnostního listu dle platné legislativy a na bezpečnost práce při práci s asfaltem," upřesňuje Daniel Švadlák, výzkumný a vývojový pracovník Parama a autor dvou prezentací, které studenti v podniku vyslechli.

Odborná stáž posluchačů magisterského studia se v pardubické rafinerii uskutečnila v rámci projektu, do kterého se jako partner Centra dopravního výzkumu, v.v.i v Brně aktivně včlenila Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO).

Odborný garant partnera projektu Miloš Podrazil upřesňuje: „ČAPPO se zapojila v minulém roce do realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je součástí rozsáhlého programu Rozvoj aplikačního potenciálu (RAPlus). Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.


PARAMO, a.s., člen skupiny UNIPETROL/PKN ORLEN, zpracovává ropu na rafinérské a asfaltářské výrobky a dále i na mazací a procesní oleje, včetně výrobků navazujících a pomocných. Rafinérie nakupuje a zpracovává olejové hydrogenáty a hydrokrakáty. Získané meziprodukty využívá při výrobě základových a mazacích olejů s velmi nízkým obsahem síry. Společnost zaměstnává 600 lidí.

Kontakt:
Jana Iovlevová
Tisková mluvčí
PARAMO, a. s.
Mobil: 736 507 439
E-mail: iovlevova@paramo.cz​

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL