Jste zde: paramo.cz > CS/  Média/  Tiskové zprávy/  Skladovací nádrže čeká rekonstrukce
Velikost textu:  A AA
Skladovací nádrže čeká rekonstrukce

01-07-2011  

Pardubická rafinerie omezí v hospodářském středisku Kolín průmyslové znečištění realizací projektu, který je spolufinancován z fondů Evropské unie.

Pardubice, 1.7. 2011 – Investiční akce se uskuteční s dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj/Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Rekonstrukcí skladovacích nádrží a realizací havarijní jímky provozního souboru PS 0404 Paramo, a.s., HS Kolín bude zajištěno skladování na kvalitativně zcela nové úrovni. V nadzemních nádržích bude skladování surovin a finálních produktů odpovídat nejlepším dostupným technikám (BAT). Součástí investice je i napojení Tk 011, 012 do systému skladování finálních olejů a přeložky stávajících potrubí. Dále dojde k doplnění protipožárního nátěru, k uzemnění nádrží a osvětlení zařízení.

Aktivita tohoto druhu je podporována v rámci 22. výzvy Omezování průmyslového znečištění, tj. rekonstrukce technologie pro omezení průmyslového znečištění – aplikace BAT, proto se Paramo rozhodlo o dotaci ve výši 40 % uznatelných nákladů z Evropské unie požádat.

Rekonstrukci technologie s finanční podporou z Fondu soudržnosti/Evropského fondu pro regionální rozvoj doporučil z hlediska zákona o integrované prevenci odborný posudek a kladné stanovisko vydalo i MŽP ČR, které žádost posuzovalo z ekologického, ekonomického a technického aspektu.


PARAMO, a.s., člen skupiny UNIPETROL/PKN ORLEN, zpracovává ropu na rafinérské a asfaltářské výrobky a dále i na mazací a procesní oleje, včetně výrobků navazujících a pomocných. Rafinérie nakupuje a zpracovává olejové hydrogenáty a hydrokrakáty. Získané meziprodukty využívá při výrobě základových a mazacích olejů s velmi nízkým obsahem síry. Společnost zaměstnává 661 lidí.

Kontakt:
Jana Iovlevová
Tisková mluvčí
PARAMO, a. s.
Mobil: 736 507 439
E-mail: iovlevova@paramo.cz​

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL