Jste zde: paramo.cz > CS/  Média/  Tiskové zprávy/  Sanační drény u Parama přispějí k likvidaci staré ekologické zátěže
Velikost textu:  A AA
Sanační drény u Parama přispějí k likvidaci staré ekologické zátěže

17-06-2013  

Paramo jedná s Ministerstvem financí o přidělení prostředků pro zahájení sanačních prací v rámci hlavního výrobního areálu.

Od ledna letošního roku probíhají v blízkosti výrobního areálu pardubického Parama stavební práce na vybudování dvou sanačních drénů. V rámci sanace starých ekologických zátěží budou drény odčerpávat podpovrchovou vodu znečištěnou ropnými látkami.

„Instalace drénů a následné odčerpávání starých zátěží je důležité z pohledu minimalizace rizika migrace ropných látek ve směru proudění podzemní vody," říká Milan Kuncíř, generální ředitel Paramo, a.s. „V současnosti dochází k instalaci potřebné technologie. Práce by měly být dokončeny v třetím čtvrtletí letošního roku a pak bude následovat zkušební provoz všech sanačních prvků soustavy hydraulické ochrany podzemních vod," dodává Milan Kuncíř.

Na zahájení sanačních prací ještě čeká hlavní areál závodu Paramo. „V současnosti probíhají jednání s Ministerstvem financí ohledně uvolnění prostředků pro projekt sanace této lokality," říká Milan Kuncíř, generální ředitel Paramo, a.s. Kompletní dokumentace nutná k vyhlášení výběrového řízení byla zpracovaná již v roce 2007. Koncem loňského roku byl projekt sanací rozdělen do dvou etap podle závažnosti dopadů na životní prostředí. Práce v první etapě se budou týkat zejména bývalého koryta Jesenčanského potoka a bývalého Surovinového žlabu odkud pochází nejvýznamnější riziko kontaminace podzemních vod.

V jiných lokalitách naopak byly v uplynulých letech sanační práce úspěšně dokončeny. V lokalitě LIDL došlo v roce 2010 k sanaci, když v rámci výstavby obchodního centra došlo k „výronu" odpadů zde uložených v 50 letech minulého století. Veškerý odpad byl odtěžen a zneškodněn v souladu s platnou legislativou. V současnosti probíhá dvouletý postsanační monitoring.

Podobně úspěšná byla i likvidace ekologické zátěže v lokalitě Blato, kde v roce 2011 proběhl sanační zásah, biologická rekultivace a v letošním roce zde končí postsanační monitoring. Po celou dobu sanačního zásahu byly prostřednictvím vrtů odebírány vzorky podzemní vody, jejíž kvalita byla monitorována. Všechny analýzy potvrdily úspěšnost sanačního zásahu.

Ekologické zátěže v Pardubicích a okolí způsobily nálety za 2. světové války a státní podnik hospodařící v této lokalitě v období před privatizací. Tehdy používané prostředky a metody neodpovídají současným standardům o ochraně životního prostředí. V rámci likvidace starých ekologických škod jde zejména o odtěžení odpadů a znečištěných zemin, které jsou trvalou hrozbou pro kvalitu podzemních vod. Ačkoliv jsou sanační práce z velké míry financovány z prostředků Ministerstva financí, společnost Paramo na tyto účely od roku 1993 vynaložila částku 63 milionů korun.

Odpovědné podnikání
Společnost Paramo se v roce 1998 přihlásila k plnění celosvětového programu Odpovědné podnikání v chemii – Responsible Care. Program Responsible Care je dobrovolná celosvětově přijatá iniciativa chemického průmyslu zaměřená na podporu jeho udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti jeho provozovaných zařízení, přepravy výrobků a zlepšováním ochrany zdraví lidí a životního prostředí. Program představuje dlouhodobou strategii koordinovanou Mezinárodní radou chemického průmyslu (ICCA). Zásady iniciativy Responsible Care jsou dodržovány ve všech oblastech řízení v obou střediscích společnosti, tj. v Pardubicích i Kolíně.


PARAMO, a.s., je producentem asfaltářských výrobků a mazacích a procesních olejů, včetně výrobků navazujících a pomocných. Historie společnosti sahá do roku 1889. V současnosti je Paramo součástí Unipetrolu, přední české skupiny podnikající v oblasti zpracování ropy a petrochemické výroby a patří i do rodiny nadnárodního uskupení PKN Orlen. Paramo je stoprocentním vlastníkem společnosti s ručením omezeným Mogul Slovakia, která se zabývá nákupem a prodejem olejů a maziv. Společnost zaměstnává 530 lidí.

Kontakt:
Mikuláš Duda
Manažer tiskového oddělení, UNIPETROL, a.s.
telefon: +420 225 001 407, +420 736 502 520
e-mail: mikulas.duda@unipetrol.cz​

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL