Jste zde: paramo.cz > CS/  Média/  Tiskové zprávy/  Paramo vyvíjí novou generaci procesních kapalin pro obrábění
Velikost textu:  A AA
Paramo vyvíjí novou generaci procesních kapalin pro obrábění

04-06-2012  

Společnost Paramo získala z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA dotaci ve výši 3,957 milionů Kč. Finance Paramo využije na vývoj ekologických obráběcích kapalin nové generace. Celkové náklady na projekt jsou 6,292 mil. Kč.

Pardubice, 4. 6. 2012 - Na základě smlouvy uzavřené s Technologickou agenturou ČR bude Paramo projekt řešit ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. „Nová generace procesních kapalin pro obrábění bude v maximální míře garantovat ochranu zdraví, ekologické požadavky a zaručovat maximální produktivitu při požadované kvalitě povrchu obrobků. V podnicích zabývajících se strojírenskou výrobou tak budou vytvořeny předpoklady k zvýšení kvality životního prostředí", říká Jan Pavlík, vedoucí odboru vývoje a kvality Parama.

Navrhovaný projekt spojuje dvě oblasti průmyslu, a to aplikovanou chemii a strojírenství. Nejmodernější poznatky aplikované chemie budou interdisciplinárně využity ve strojírenské průmyslové výrobě v České republice. Formulace nových obráběcích kapalin spočine na výběru ekologicky šetrných aditiv. Minerální oleje nahradí oleje syntetické či rostlinné. V aditivačních přísadách již nebudou dnes běžně používané sekundární aminy a kyselina boritá. Vývoj bude založen na použití nově navrhovaných a vědecky podložených metodách zjišťování specifických dílčích vlastností procesních kapalin. Například schopnosti procesní kapaliny pronikat do zóny řezání, schopnosti procesní kapaliny vytvářet mazací film a antiadhézní schopnosti procesní kapaliny.

„Jde nám o to, aby nové kapaliny měly stejné vlastnosti jako produkty dalších světových výrobců a dodavatelů. Zvýšíme tak konkurenceschopnost českého průmyslu v rámci evropského prostoru. Jsme největším výrobcem procesních kapalin v České republice a garantujeme uplatnění dosažených výsledků pro podniky všech velikostí," uzavírá Jan Palvík z Parama, společnosti, která jako hlavní řešitel a příjemce podpory nové kapaliny pro obrábění vyvíjí.


PARAMO, a.s., je producentem asfaltářských výrobků a mazacích a procesních olejů, včetně výrobků navazujících a pomocných. Historie společnosti sahá do roku 1889. V současnosti je Paramo součástí Unipetrolu, přední české skupiny podnikající v oblasti zpracování ropy a petrochemické výroby. a patří i do rodiny nadnárodního uskupení PKN Orlen. Paramo je stoprocentním vlastníkem společnosti s ručením omezeným Mogul Slovakia, která se zabývá nákupem a prodejem olejů a maziv. Společnost zaměstnává 600 lidí.

Kontakt:
Jana Iovlevová
Tisková mluvčí
PARAMO, a. s.
Mobil: 736 507 439
E-mail: iovlevova@paramo.cz​

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL