Jste zde: paramo.cz > CS/  Média/  Tiskové zprávy/  Paramo výrazně snížilo emise z výrobních provozů
Velikost textu:  A AA
Paramo výrazně snížilo emise z výrobních provozů

12-09-2012  

Přestože omezení výroby ve společnosti Paramo není z hlediska zaměstnanosti v regionu příznivou skutečností, má i své pozitivní stránky. A to environmentální přínosy.

Pardubice, 10. 9. 2012 – Odstavení jednotky zpracování ropy v Paramu znamená výrazné snížení zátěže životního prostředí města a jeho okolí.

Patrným environmentálním přínosem je úbytek plynů se skleníkovým efektem. „Jedná se o snížení emisí oxidu uhličitého po odstavení ohřevných pecí v provozu zpracování ropy o cca 19 000 tun/rok a současným neprovozováním jednotky hydrogenačního odsíření středních destilátů pak o dalších cca 10 000 tun/rok," upřesňuje fakta vedoucí odboru HSE Parama Eva Laštovičková a přidává i další podstatné údaje: „Odstavení pecí povede i ke snížení emisí oxidu siřičitého ročně o více než 100 tun a o 15 tun oxidů dusíku "

Společnost Paramo ale už dlouhodobě vyvíjela úsilí o minimalizaci zatěžování životního prostředí v důsledku své podnikatelské činnosti. Za posledních dvacet let investicemi do nových technologií přispěla k výraznému snížení emisí z výrobních provozů v Pardubicích. A tento trend drží i nyní.

Společnost plynofikovala incinerátor v provozu asfaltů. „Náhrada těžkého topného oleje zemním plynem vede k dalšímu snížení celkového imisního zatížení regionu (oxid siřičitý, oxidy dusíku, tuhé znečišťující látky). K zásadnímu snížení, o více než 90 procent oproti stanoveným emisním stropům, emisí oxidu siřičitého a tuhých znečišťujících látek pak ve firmě dochází přednostním využíváním zemního plynu v kotelně," připomíná Eva Laštovičková.

Společnost Paramo se uvedenými razantními kroky zasazuje o výrazné snížení svého podílu na imisní situaci svého okolí. Je nutné poznamenat, že imisní zátěž Pardubicka je výrazně ovlivňována dopravou, malými zdroji a také existencí či neexistencí inverzního počasí.

Odstavení zpracování ropy nepřináší pouze snížení emisí. Je nesporné, že tento krok vede i k snížení rizika závažné havárie. Firma odstavem zpracování ropy snížila počet významných zdrojů rizik souvisejících s provozem o 30 procent. „Uvedené se týká zdrojů rizik, které byly promítnuty do vnějšího havarijního plánu zpracovaného Krajským úřadem Pardubického kraje. Paramo ale od roku 2001 realizovalo řadu technických opatření k snížení rizika na přijatelnou míru," podotýká Eva Laštovičková.

V areálu Parama v současné době není přítomen sirovodík, nevyrábí a neskladuje se LPG , není provozována výroba vodíku a není zde skladována ani zpracovávána ropa.


PARAMO, a.s., je producentem asfaltářských výrobků a mazacích a procesních olejů, včetně výrobků navazujících a pomocných. Historie společnosti sahá do roku 1889. V současnosti je Paramo součástí Unipetrolu, přední české skupiny podnikající v oblasti zpracování ropy a petrochemické výroby. a patří i do rodiny nadnárodního uskupení PKN Orlen. Paramo je stoprocentním vlastníkem společnosti s ručením omezeným Mogul Slovakia, která se zabývá nákupem a prodejem olejů a maziv. Společnost zaměstnává 600 lidí.

Kontakt:
Jana Iovlevová
Tisková mluvčí
PARAMO, a. s.
Mobil: 736 507 439
E-mail: iovlevova@paramo.cz​

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL