Jste zde: paramo.cz > CS/  Média/  Tiskové zprávy/  Paramo úspěšně zvládlo roční dozorový certifikační audit tří subsystémů
Velikost textu:  A AA
Paramo úspěšně zvládlo roční dozorový certifikační audit tří subsystémů

06-06-2013  

Společnost doložila schopnost neustálého zlepšování výkonnosti systému managementu v souladu s politikou, přestože se nachází ve složité situaci probíhající restrukturalizace včetně odstavování některých provozů.

Pardubice, 6. 6. 2013 – Auditoři firmy LRQA kladli v průběhu auditu velký důraz na prokázání fungujícího systému IMS na základě provázanosti procesů.

Letos se auditoři v Paramu zaměřili na provozy výroby olejů v obou hospodářských střediscích, tj. v Pardubicích a Kolíně. Dále i na skladování a expedici paliv v Pardubicích. Středem zájmu auditorů byl i vývoj a kontrola, prodej, marketing, havarijní připravenost, nákup a sklady, doprava, technologie a smluvní partneři v obou hospodářských střediscích společnosti Paramo. „Stejně jako v minulých letech byly kontrolovány povinné prvky IMS. Například reklamace a zpětná vazba od zákazníka, shoda se zákonnými požadavky, užívání loga, nápravná a preventivní opatření či prevence proti znečištění," dodává Zdeněk Hůla, vedoucí odboru integrovaných systémů a interního auditu Parama.

Ve vybraných provozech společnosti Paramo nalezli auditoři dostatek důkazů o shodě a funkčnosti managementu a neidentifikovali žádnou závažnou či méně závažnou neshodu.
„Auditoři konstatovali, že výroba olejů je plně pod kontrolou z hlediska kvality a očekávání zákazníků. Řízení souvisejících environmentálních a bezpečnostních rizik se postupně zlepšuje v souladu s očekáváním vlastníka," připomíná závěry auditorů Zdeněk Hůla a zmiňuje i další skutečnosti: „Firma věnuje odpovídající pozornost zvyšování efektivity a úsporám nákladů. Od minulého auditu zlepšila přístup k dodržování zásad BOZP a prevenci."

Auditoři také ocenili investice do mísírny olejů v Kolíně a do selektivní rafinace v Pardubicích i to, že restrukturalizační program společnosti nemá negativní dopad na výkonnost systému v oblasti BOZP. Potvrdili také, že podpora energetického managementu v rámci integrovaného systému přináší jak úsporu výrobních nákladů, tak zlepšování environmentální výkonnosti.

Dozorový certifikační audit prokázal ve společnosti fungující a efektivní integrovaný systém managementu (IMS). Auditoři firmy LRQA v souladu s výsledky svých šetření
tedy potvrdili platnost certifikátů ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 pro následující období.


PARAMO, a.s., je producentem asfaltářských výrobků a mazacích a procesních olejů, včetně výrobků navazujících a pomocných. Historie společnosti sahá do roku 1889. V současnosti je Paramo součástí Unipetrolu, přední české skupiny podnikající v oblasti zpracování ropy a petrochemické výroby, a patří i do rodiny nadnárodního uskupení PKN Orlen. Paramo je stoprocentním vlastníkem společnosti s ručením omezeným Mogul Slovakia, která se zabývá nákupem a prodejem olejů a maziv. Společnost zaměstnává 497 lidí.

Kontakt:
Jana Iovlevová
PARAMO, a. s.
Mobil: 736 507 439
E-mail: iovlevova@paramo.cz​

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL