Jste zde: paramo.cz > CS/  Média/  Tiskové zprávy/  Paramo obstálo v dozorovém auditu na výtečnou
Velikost textu:  A AA
Paramo obstálo v dozorovém auditu na výtečnou

24-05-2011  

Pardubická rafinerie úspěšně zvládla druhý kontrolní integrovaný certifikační audit tří subsystémů.

Pardubice, 24.5. 2011 - Dozorový audit potvrdil, že řízení na prověřovaných provozech paliv a olejů hospodářských středisek v Pardubicích i v Kolíně plně odpovídá zavedeným standardům.

Auditoři kladli v průběhu své návštěvy v Paramu velký důraz na prokázání fungujícího systému IMS na základě provázanosti procesů. Kromě provozů paliv a olejů byl středem jejich zájmu také prodej, marketing, havarijní připravenost, nákup a sklady, doprava a smluvní partneři společnosti Paramo.

„Pozitivně hodnotíme zejména dobrou interní komunikaci ze strany vedení společnosti, angažovanost vedoucích pracovníků a motivaci zaměstnanců, která přispívá ke zlepšování efektivnosti procesů a částečně kompenzuje vynucenou redukci zdrojů včetně lidských," uvedli v závěrečné prezentaci Petr Hauschwitz a Jiří Welszar z auditorské firmy LRQA.

Tým posuzovatelů také konstatoval, že systém managementu přináší postupné pozitivní výsledky v oblasti snižování fixních nákladů a zlepšování obchodních procesů v souladu se strategií rozvoje. Neustálé zlepšování je evidentní i v oblasti prevence znečišťování životního prostředí. V oblasti BOZP si ocenění zaslouží zaměření na prevenci a motivaci zaměstnanců na všech pozicích. Dobrým důkazem efektivnosti uplatňovaného systému managementu jsou dosažené výsledky v oblasti snižování energetické náročnosti. Prokázána byla též vysoká účinnost v oblasti BOZP a PO včetně efektivní reakce při mimořádné události.


PARAMO, a.s., člen skupiny UNIPETROL/PKN ORLEN, zpracovává ropu na rafinérské a asfaltářské výrobky a dále i na mazací a procesní oleje, včetně výrobků navazujících a pomocných. Rafinérie nakupuje a zpracovává olejové hydrogenáty a hydrokrakáty. Získané meziprodukty využívá při výrobě základových a mazacích olejů s velmi nízkým obsahem síry. Společnost zaměstnává 661 lidí.

Kontakt:
Jana Iovlevová
Tisková mluvčí
PARAMO, a. s.
Mobil: 736 507 439
E-mail: iovlevova@paramo.cz​

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL