Jste zde: paramo.cz > CS/  Média/  Tiskové zprávy/  Ekologické obráběcí kapaliny
Velikost textu:  A AA
Ekologické obráběcí kapaliny

22-08-2011  

Pardubická rafinerie pracuje na nové generaci obráběcích kapalin šetrných k životnímu prostředí.

Pardubice, 22.8. 2011 – Dotační projekt „Nová generace ekologických obráběcích kapalin" do programu TIP, který vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, připravuje společnost Paramo ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

Konkrétně půjde o vývoj, testování a poloprovozní ověření nové generace ekologických kapalin pro nejčastější případy obrábění. „Vývoj bude založen na použití nově navrhovaných a vědecky podložených metodách zjišťování specifických dílčích vlastností procesních kapalin. Například schopnosti procesní kapaliny pronikat do zóny řezání, schopnosti procesní kapaliny vytvářet mazací film a antiadhézní schopnosti procesní kapaliny," vysvětluje Jan Pavlík, vedoucí odboru vývoje a kvality Parama.

Navrhovaný projekt spojuje dvě oblasti průmyslu, a to aplikovanou chemii a strojírenství. Podle Jana Pavlíka budou nejmodernější poznatky aplikované chemie interdisciplinárně využity ve strojírenské průmyslové výrobě v České republice.

Přednosti nových procesních kapalin spočívají v jejich zdravotní nezávadnosti pro obsluhu obráběcích strojů a šetrnosti k životnímu prostředí (snadná biologická odbouratelnost). Dále také v jejich efektivnosti z hlediska produktivity a kvality povrchu obrobků. „Jde nám o to, aby nová generace kapalin měla stejné vlastnosti jako produkty dalších světových výrobců a dodavatelů. Dosáhneme tak zlepšení konkurenceschopnosti českého průmyslu v rámci evropského prostoru," uzavírá Jan Pavlík.


PARAMO, a.s., člen skupiny UNIPETROL/PKN ORLEN, zpracovává ropu na rafinérské a asfaltářské výrobky a dále i na mazací a procesní oleje, včetně výrobků navazujících a pomocných. Rafinérie nakupuje a zpracovává olejové hydrogenáty a hydrokrakáty. Získané meziprodukty využívá při výrobě základových a mazacích olejů s velmi nízkým obsahem síry. Společnost zaměstnává 661 lidí.

Kontakt:
Jana Iovlevová
Tisková mluvčí
PARAMO, a. s.
Mobil: 736 507 439
E-mail: iovlevova@paramo.cz​

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL