Jste zde: paramo.cz > CS/  O nás/  Závazné normy a informace
Velikost textu:  A AA
Závazné normy a informace
Označe​ní Název Platnost (dokumentu/změny) od
Směrnice 14-01 Nakládání s odpady v PARAMO, a.s. - HS Pardubice 1.4.2018
Směrnice 14-04 Nakládání s odpady v PARAMO, a.s. - HS Kolín 8.3.2017
PP 12-01-24 Provádění kontrol ocelových konstrukcí 1.10.2016
Směrnice 15-02 Dopravně provozní řád PARAMO, a.s. HS Pardubice 15.1.2020
Směrnice 15-05 Dopravně provozní řád PARAMO, a.s. - HS Kolín 15.1.2020
Směrnice 18-01 Zajištění ochrany osob a majetku při mimořádné události - informační toky 12.11.2018
Směrnice 18-02 Traumatologický plán PARAMO, a. s. 17.5.2017
Směrnice 18-03​​ Evidence pracovních úrazů v Paramo, a.s. 1.1.2016
Směrnice 18-04 Zabezpečení požární ochrany v PARAMO, a. s. 1.1.2019
Směrnice 18-06 Povolování svařování 1.1.2019
Směrnice 18-07 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na zařízení 1.1.2019
Směrnice 18-54 Výkopové a zemní práce, terénní úpravy 1.2.2018
Směrnice 18-10 Zajištění ostrahy majetku v PARAMO, a.s. 1.9.2017
Směrnice 18-12 Chemické látky a směsi​ 1.8.2017
Směrnice 18-13 Školení BOZP, praktická cvičení a dokumentace v PARAMO, a.s. 27.3.2019
Směrnice 18-15 Používání mobilních telefonů, fotoaparátů a videokamer v PARAMO, a.s.​ 17.3.2016
Směrnice 18-17 Zásady spojové služby a používání radiostanic v PARAMO, a. s. 25.6.2018
Směrnice 18-18 Kontrola alkoholu nebo jiných návykových látek 1.1.2015
Směrnice 18-29 Poskytování a používání OOPP a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů v PARAMO, a.s. 1.4.2016
Směrnice 18-22 Používání hořlavých kapalin k nevýrobním účelům v PARAMO, a.s. 10.6.2015
Směrnice 18-26 Revizní řád pro elektrická zařízení 1.8.2018
Směrnice 18-32 Provoz zdvihacích zařízení. Systém bezpečné práce jeřábů a zdvihacích zařízení 1.6.2020
Směrnice 18-43 Bezpečnost práce při pracích ve výškách a na lešení, zajištění zaměstnanců proti pádu z autocisterny a železniční cisterny, stavební práce 1.7.2016
Směrnice 18-51 Základní předpis v oblasti bezpečnosti práce 23.6.2016
​Směrnice 18-53 Bezpečnostní pravidla v PARAMO, a.s. ​16.10.2017
​Směrnice 18-54 ​Výkopové a zemní práce, terénní úpravy ​1.2.2018
Formulář Externí audit v oblasti péče o BOZP a BTZ 1.1.2015
Formulář Žádost o povolení vstupu pro osoby cizí firmy 1.1.2014
Schema Postup vyrozumění při mimořádné události v PARAMO, a.s. - HS Pardubice 15.2.2017
Schema Postup vyrozumění při mimořádné události v PARAMO, a.s. - HS Kolín 15.2.2017
Dokument Politika IMS 25.5.2017
Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny pro pobyt a jízdu v podniku 20.6.2019
Safety Rules Safety Rules to be observed on plant prenises 20.6.2019
​​Sankční řád PARAMO Sankční řád PARAMO ​4.9.2017
​​Sanction Rules of PARAMO Sanction Rules of PARAMO 4.9.2017​
Sicherheitshinweise zum Sicherheitshinweise zum Aufenthalt und Verkehr im Werk 20.6.2019
Instrukcje bezpieczeństwa Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące pobytu i poruszania się samochodem na terenie zakładu 20.6.2019
Biztonsági utasítások A vállalat területén belül mozgó személyek tartózkodásra és gépjárműhasználatára vonatkozó BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 20.6.2019
Zásady bezpečné práce Zásady bezpečné práce na stáčecích/plnících místech a místech nakládky/vykládky PARAMO, a.s._CZ 1.5.2018
Zásady bezpečné práce Zásady bezpečné práce na stáčecích/plnících místech a místech nakládky/vykládky PARAMO, a.s._EN 1.5.2018
Zásady bezpečné práce Zásady bezpečné práce na stáčecích/plnících místech a místech nakládky/vykládky PARAMO, a.s._PL 1.5.2018
Zásady bezpečné práce Zásady bezpečné práce na stáčecích/plnících místech a místech nakládky/vykládky PARAMO, a.s._DE 1.5.2018
Zásady bezpečné práce Zásady bezpečné práce na stáčecích/plnících místech a místech nakládky/vykládky PARAMO, a.s._HU 1.5.2018
Zásady bezpečné práce Zásady bezpečné práce na stáčecích/plnících místech a místech nakládky/vykládky PARAMO, a.s._RU 1.5.2018
Formulář Rizika, zásady bezpečné práce, požární ochrany a Ochrany životního prostředí v PARAMO, a. s. - Příloha HSE k smlouvám a objednávkám červen 2015
Form Risks, principles ​​of workplace safety, fire protection, protection of the environment in PARAMO,a.s. - Annex HSE to contracts and orders​ červen 2012
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL