Jste zde: paramo.cz > CS > O nás > Životní prostředí
velikost písmen:AAA
 
 

Životní prostředí

Společnost Paramo při svých výrobních aktivitách preferuje odstranění nebo významné omezení zdrojů potencionálních rizik pro životní prostředí. Ve vztahu k oblasti životního prostředí společnost uplatňuje následující politiku:
  • dodržování zákonů a předpisů na ochranu životního prostředí a trvalé zlepšování vlivu společnosti na životní prostředí v rámci vlastních ekonomických možností považovat za minimální standard;
  • při zavádění nových výrobních postupů volit technologie v souladu s nejlepší dostupnou technikou;
  • vytvářet podmínky pro odstranění starých ekologických zátěží;
  • hledat cesty pro trvalé snižování spotřeby energií, surovin a vzniku odpadů;
  • trvale prověřovat, hodnotit a řídit vlivy podniku na životní prostředí a přijímat potřebná technická a organizační opatření k jejich minimalizaci;
  • dokumentovat vlivy společnosti na životní prostředí a informace poskytovat jak zaměstnancům, tak zainteresovaným stranám;
  • soustavným vzděláváním a motivováním vést zaměstnance k tomu, aby zásady ochrany životního prostředí přijali za vlastní;
​​
​​Soubory ke stažení​