Jste zde: paramo.cz > CS > O nás > Životní prostředí > Dotační tituly Evropské unie > Zvýšení účinnosti kotelny instalací TBG
velikost písmen:AAA
 
 

Zvýšení účinnosti kotelny instalací TBG

    

 

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie
(z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Podnikání a inovace

Ministerstvo průmyslu ČR vyhlásilo II. výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) v prioritní ose č. 3 Efektivní energie. Příjemcem podpory se podle pravidel výzvy může stát i velký podnik. Na základě této skutečnosti se Paramo rozhodlo požádat o dotaci na zvýšení energetické účinnosti kotelny instalací nového turbogenerátoru.

Investice tohoto typu je zařazena mezi aktivity podporované v rámci nejvyšších priorit – zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie. V případě Parama to znamená možnost získání dotace až 40 % uznatelných nákladů. Výrazný environmentální přínos této investice – potenciál energetických úspor více než 90 000 GJ/rok a úsporu až 10 000 t CO2/ročně –p otvrdil zpracovaný Energetický audit.

Podání žádostí v programu OPPI je dvoufázové. V únoru 2009 byla zpracována Registrační žádost, v rámci které je posuzován rating žadatele. Tato žádost byla akceptována CzechInvestem a Paramu bylo umožněno zpracovat Plnou žádost, která byla podána v dubnu 2009. V únoru 2010 bylo Paramo, a.s., vyzváno k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 40% uznatelných nákladů na tento projekt. Paramo, a.s., může čerpat dotaci až do výše 43,2 mil Kč.