Jste zde: paramo.cz > CS > O nás > Životní prostředí > Dotační tituly Evropské unie > Zvýšení energetické účinnosti procesu odsíření motorové nafty
velikost písmen:AAA
 
 

Zvýšení energetické účinnosti procesu odsíření motorové nafty

    

Zvýšení energetické účinnosti procesu odsíření motorové nafty – rozšíření výměníkových polí

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace

MPO ČR vyhlásilo 1.2. 2010 III. výzvu k předkládání projektů v OPPI v prioritní ose č. 3 Efektivní energie. PARAMO, a.s., splňuje obecné podmínky definující příjemce podpory. Společnost se proto rozhodla požádat o dotaci na zvýšení energetické účinnosti procesu odsíření motorové nafty – rozšíření výměníkových polí.

Investice tohoto typu je zařazena mezi aktivity podporované v rámci nejvyšších priorit – zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie. V případě PARAMO, a.s., to znamená možnost získání dotace až 40 % uznatelných nákladů. Výrazný environmentální přínos této investice vyčíslil Energetický audit – potenciál energetických úspor více než 16 000 GJ/rok a úspora více než 900 t CO2/ročně.

Podání žádostí v programu OPPI je dvoufázové. V dubnu 2010 byla zpracována Registrační žádost, v rámci které je posuzován rating žadatele. Tato žádost byla akceptována CzechInvestem, čímž bylo umožněno zpracovat Plnou žádost, která byla podána v září 2010. Pokud PARAMO, a.s., získá dotaci na tento projekt, pak bude čerpat dotaci až do výše 5,1 mil Kč.